Čtyřhvězdičkový kemp Spinnaker
Itálie
čtyřhvězdičkový kemp Spinnaker

Důležitá pravidla pro cestující autobusovou dopravou

Být ohleduplným se vyplatí vždy, není tomu jinak při cestování autobusem na dlouhou trať. Dodržování několika důležitých pravidel je zásadním faktorem pro příjemné cestování všech spolucestujících. Prosíme, věnujte jim pozornost a snažte se je během jízdy dodržet.

 • Všechny autobusy jsou vybaveny klimatizací a dvd přehrávačem. Ne vždy je možné vyřešit rozdílné požadavky cestujících na výběr filmu a dobu provozu projekce, taktéž není výjimkou, že se cestující nemohou shodnout na ideální teplotě klimatizace. Prosíme o vzájemnou toleranci. 
 • Samozřejmou výbavou autobusu je také wc. Má však omezenou kapacitu. Doporučujeme proto využívat jej pouze v nezbytných případech.
 • Autobusy jsou nekuřácké a platí v nich přísný zákaz kouření!
 • V průběhu cesty jsou po cca 4 hodinách jízdy realizovány přibližně 20-ti minutové zastávky, kdy mají cestující možnost projít a občerstvit se, kuřáci si mohou zakouřit v tuto dobu, dojít si na wc. V Itálii bývají wc zdarma, v Rakousku bývají wc zpoplatněna částkou 0,50 eurocentů, které můžete posléze využít jako slevu u pokladny obchodu příslušné čerpací stanice na Váš nákup občerstvení.
 • Z důvodu bezpečnosti a maximální přípustnosti hmotnosti autobusů a vleků je objem a počet přepravovaných zavazadel omezen. Pordobně se věnujeme tématu zavazadel do autobusu v článku "Zavazadla".
 • Cena zpáteční autobusové jízdenky z ČR do kempu Spinnaker v Porto San Giorgio a odtud po proběhnutí Vaší dovolené zpět do ČR je 2.800,- Kč / os. Každá osoba musí mít vlastní sedadlo a tudíž i zakoupenou jízdenku. Místenky na konkrétní místa v autobuse se nevystavují. Cestující sedí v autobuse dle zasedacího pořádku, který připravujeme bezprostředně před odjezdem autobusu. Více o ceně dopravy a poskytovaných službách s ní spojených čtěte v článku "Cena autobusové dopravy".
 • Autobusy jsou vybaveny bezpečnostními pásy. Je povinností každého cestujícího se během jízdy připoutat. Pokud jede cestující v autobuse nepřipoutaný, je zodpovědný za případné následky z toho plynoucí.
 • Hlavním nástupním místem je Hradec Králové a Praha. Adresy a mapy nástupních míst najdete zde.
 • Skupinám od 20-ti osob zajišťujeme přistavení autobusu do místa, které určí vedoucí této skupiny a to bez příplatku.
 • V den odjezdu mějte na paměti, že do autobusu nebudete pouze nastupovat, ale také nakládat svá zavazadla. Proto se na místo odjezdu dostavte alespoň 15 minut před plánovaným odjezdem autobusu. Pozdější příchod zdržuje odjezd autobusu v plánovaný čas.
 • O plánovaném průběhu cesty informujeme v článku "Čas odjezdu a příjezdu". Upozorňujeme však, že první a poslední den v místě Vaší dovolené je určen zejména k přepravě, nikoliv k samotné rekreaci. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které mohou v dopravě nastat (počasí, kontrola cestovních dokladů, technické problémy, přeplněné silniční koridory apod.) může dojít k prodloužení předpokládané doby přepravy, případně ke změně v hodině odjezdu či příjezdu. Přes maximální snahu nemůže CK Sana většinou tyto okolnosti ovlivnit ani vyloučit. 
 • CK Sana si vyhrazuje právo vyloučit z autobusu osoby, které zásadním způsobem poruší pravidla slušného chování, jako např. osoby podnapilé, osoby pod vlivem omamných látek a osoby chovající se nevhodně (např. slovní urážky, výhružky) vůči ostatním klientům nebo i řidičům. Pokud bude cestující vyloučen z autobusu na základě některého z těchto uvedených důvodů, vyvazuje se CK Sana z přepravních povinností a tedy bude toto vyloučení z přepravy kvůli hrubému porušení slušeného chování zcela bez náhrady.

Kontaktní formulář